The smart Trick of הגשת תביעה קטנה That No One is Discussing

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫הדיון התקיים בשפה עברית אותה דוברת המוחזקת‪.‬‬ ‫המוחזקת אישרה שהבינה את תוכן הדברים‪.‬‬

‫הדיון התקיים בשפה העברית‪ ,‬שפה אותה דובר המוחזק‪ .‬המוחזק אישר שהבין את תוכן‬ ‫דבריי‪.‬‬

‫עוד מזכירה ב"כ המוחזק כי נציבות הפליטים של האו"ם פנתה בבקשה לשחרר את‬ ‫המוחזק‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫המוחזקת במשמורת‬ ‫מדי עמר‪ ,‬משרד התמ"ת‬ ‫דרכון בתוקף )לדברי המוחזקת(‪ :‬אין‪ – ‬אולי יביאו?‬

‫להבאה בפני ביקורת שיפוטית על מעצרו )‪ ‬ללא קשר לתוצאה המסתברת שלה‪ .( ‬עיכוב מרשים זה‬ ‫בהבאת המוחזק לפני )‪ ‬יש להדגיש‪ ,‬כי המוחזק לא הובא לפני היועץ המיוחד לשר הביטחון‪ ,( ‬אינו יכול‬ ‫להיות מוצדק בשום אופן‪ ,‬בוודאי לא שנה אחרי מתן פסק הדין האמור‪.‬‬

‫שב"ס‪ – ‬נא טיפולכם בעניין הבדיקה הרפואית הנדרשת כתנאי לשחרור‪.‬‬

‫ישתף פעולה עם נציבות הפליטים של האו"ם באשר לאפשרות הרחקות למדינה‬ ‫שלישית‪.‬‬

‫עוד אציין‪ more info ,‬כי תיקה של המוחזקת בשב"ס חסר‪ ,‬ואין בו דו"ח מעצר של צה"ל או אישור כי המוחזקת‬ ‫אינה דרושה לחקירת שב"כ‪ .

‫אני לא יוצאת מהמדינה הזאת‪ .‬יש לי בעיות באתיופיה ואין לי שם משפחה‪ .‬אני לא יוצאת‬ ‫מישראל‪.‬‬

‫ידוע ומין המפורסמות היא כי‪ ,‬רק חלק מהמסתננים נעצרים בכלל‪ .‬הכיצד מתיישב האינטרס‬ ‫הציבורי של החזקת מסתננים במעצר‪ / ‬משמורת עם תופעה זו?

‫השחרור יעוכב כדי שב"כ המוחזק או מי מטעמה או מר יפתח גיל יבואו לקחת את‬ ‫המוחזק‪.‬‬

‫תפנה תוך שבוע מיום שחרורו אל נציבות הפליטים של האו"ם‪ ,‬לצורך הכנת תעודה‬ ‫מזהה‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The smart Trick of הגשת תביעה קטנה That No One is Discussing”

Leave a Reply

Gravatar